Ilmiy-tadqiqot ishlari

Ilmiy-tadqiqot ishlari

NASHR ETILGAN ILMIY MAQOLALAR

 Ko’chirib olish (pdf)

“ADABIYOT VA HUQUQ UYG‘UNLIGI: G‘AFUR G‘ULOM IJODIDA INSONPARVARLIK, ODILLIK VA MEHR-OQIBAT MASALALARI” ONLAYN KONFERENSIYA. 2020 yil 15 iyun

 Ko’chirib olish (pdf)

“IJTIMOIY TAHDIDLARGA MOYIL OILALARDA MAʼNAVIYAXLOQIY MUHITNI BARQARORLASHTIRISHNING GERONTOPEDAGOGIK ASOSLARI”
mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari.  (25 март 2020 йил) –
ТДПУ, 2020.

 Ko’chirib olish (pdf)

O‘zbek filologiyasida matnshunoslik va manbashunoslik muammolari III Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari Namangan, 2020 yil 12-13 iyun

 Ko’chirib olish (pdf)