Fotogaleriya

Fotogaleriya

AQSH dagi » THE BUKHARIAN TIMIS» gaztasining redaktori Rafael Nektalovning uy-muzeyga tashrifi.

Muzey zallari

Yodgorlik xonalari

G’afur G’ulom portretlari

Muzey eksponantlari